Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Preukazovanie bezúhonnosti - Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine bol schválený. Po jeho prijatí príde k zmene zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Bezúhonnosť je jednou z podmienok vykonávania práce vo verejnom záujme. Fyzická osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, musí pred vznikom pracovného pomeru pri výkone práce vo verejnom záujme preukázať splnenie podmienky bezúhonnosti, a to predložením výpisu z registra trestov, respektíve obdobného dokladu vydaného štátom, ktorého je občanom. Štátni občania Ukrajiny alebo rodinní príslušníci štátneho občana Ukrajiny majú aktuálne znemožnené získanie dokladu, ktorým môžu preukázať bezúhonnosť, preto sa navrhuje počas mimoriadnej situácie, aby na preukázanie bezúhonnosti postačovalo čestné vyhlásenie.

Legislatívny proces v Národnej rade SR

Zdroj: https://www.aspi.sk/ a tu: https://dennikn.sk/minuta/2768447/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov