Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality

Majetkové priznanie zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme deklarované podľa ustan. § 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva vedúci pedagogický zamestnanec do 30 dní od vymenovania do funkcie a do 31. marca kalendárneho roka.

Tlačivo: https://www.minedu.sk/data/att/2924.pdf

Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole?

Článok k téme v časti Riadenie školy - Majetkové priznanie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov