Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Cudzie jazyky v premenách času IX

Kategória: Výzvy

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času IX. Konferencia sa uskutoční 9. novembra 2018 (minedu.sk).

Miesto konania

 • Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1/b 852 35 Bratislava 5 Spoločenská miestnosť, Výučba 1

Ciele konferencie

 • vytvoriť platformu pre diskusiu o najnovších trendoch vo výučbe cudzích jazykov,
 • prezentovať výsledky vedeckovýskumnej práce v oblasti jazykov a kultúr,
 • prezentovať perspektívy vedeckovýskumnej činnosti z hľadiska nových tendencií vo vývoji lingvistiky a literárnej vedy,
 • podporovať interdisciplinárny charakter vedeckovýskumnej činnosti,
 • reagovať na aktuálne spoločensko-politické a kulturologické témy.

Tematické okruhy konferencie

 • lingvistika a lingvodidaktika,
 • kultúry a komunikácia,
 • reálie a literatúra,
 • teória a prax prekladu a tlmočenia,
 • odborný cudzí jazyk v akademickom prostredí a praxi.

Rámcový program konferencie

 • 08:00 – 08:30 Registrácia účastníkov
 • 08:30 – 08:45 Slávnostné otvorenie konferencie
 • 08:45 – 09:30 Plenárne prednášky
 • 09:30 – 12:00 Rokovanie v sekciách
 • 13:00 – 15.00 Rokovanie v sekciách
 • 15:00 – 15:30 Prestávka na kávu
 • 15:30 – 18:00 Rokovanie v sekciách
 • 18:00 – 19:00 Záver konferencie

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev