Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Kariérová výchova v predprimárnom vzdelávaní

Dátum: Autor/i: Mgr. Martina Sajková Rubrika: Kariéra

Príspevok má za úlohu predstaviť niekoľko kľúčových pilierov, ktoré sú spojené s optimálnym rozvojom kariérovej výchovy v predprimárnom vzdelávaní. Apeluje na osobitú pozornosť rozvoja životných zručností ako súčasť kariérovej výchovy už od raného veku dieťaťa. Ponúka niekoľko príkladov socio-emocionálnych zručností, ktoré sú nevyhnutné pre položenie základov rozvoja ďalších kompetencií v budúcom profesionálnom živote. Článok približuje aj to, ako sú tieto zručnosti vzájomne prepojené, a prečo je s rozvojom zručností potrebných pre život dôležité začať už v predprimárnom veku detí.

„Ignorovanie procesu kariérového rozvoja prebiehajúceho v detstve je podobné ako pri záhradníkovi, ktorý neberie ohľad na kvalitu pôdy, v ktorej bude záhrada vysadená.“ Niles & Harris-Bowlsbey

Pojem kariérová výchova sa v školskom prostredí dodnes asociuje s prípravou žiakov na ich budúce povolanie v 9. ročníku, s výberom vhodnej strednej alebo vysokej školy, vypĺňaním prihlášok na zvolené školy. Apel na rozvoj kariérových zručností od raného veku dieťaťa býva kontroverznou témou. Dôvodom môže byť rozdielna interpretácia terminológie v zmysle rozsahu jej využiteľnosti v praxi. Pojem je často spájaný výlučne so zručnosťami nadobudnutými počas krátkodobého horizontu prípravy na pracovné povolanie, nie však aj s tým, čo tejto príprave na budúce povolanie predchádza. 

K tomu, aby sme si vedeli poradiť a orientovať sa vo svete práce, potrebujeme najprv poznať a pochopiť samých seba; zistiť, čo nás baví a zaujíma a zároveň sa učiť mať realistické očakávania od života a od samých seba. Potrebujeme si odpovedať na základné otázky:Kto som? Čo mám rád/rada? Čo nemám rád/rada? Čo znamenám? Aký mám v tomto živote zmysel? Kým sa chcem stať? Potrebujeme tiež pochopiť význam práce. Cestu, ktorá naviguje k týmto a iným podobným zisteniam o sebe samom, odborne označujeme aj ako seba-exploračný proces. Proces seba-explorácie začína naším narodením a je neoddeliteľnou súčasťou kariérového vývinu. S kariérovým vývinom sú spojené základné životné zručnosti, ktoré pomáhajú efektívnejšie ovládať tento proces.

Kariérová výchova v materskej škole sa týka rozvoja životných zručností, sociálno-emocionálneho posilňovania detí, ich seba-objavovania a objavovania okolitého sveta.

Dôležité je tiež dodať, že kariérová výchova sa nedeje výlučne prostredníctvom kariérového a výchovného poradcu, ale predovšetkým v súčinnej spolupráci všetkých zainteresovaných pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl.

Materská škola býva zväčša prvou inštitúciu, ktorú dieťa navštevuje, preto by v nej mali mať vytvorené optimálne podmienky pre štart a rozvoj životných zručností. To, do akej miery vieme deti kariérovou výchovou sprevádzať, dokáže výrazne ovplyvniť aj ich ďalšie životné smerovanie. Pripravenosť predškolských zariadení reagovať na potreby dieťaťa v rozvoji kariérového vývinu a životných zručností je preto viac než potrebná. Ak vieme s rozvojom životných zručností efektívne pracovať a ich kontinuálnemu nácviku sa venovať už v materskej škole, dokážeme deťom odovzdať obrovský balík benefitov v podobe efektívnejšieho zvládania rôznych záťažových situácií, životných zmien a výziev.

Čím skôr si dieťa osvojí zručnosti potrebné pre život, tým väčšiu má šancu získať kontrolu nad vlastným životom a jeho kvalitou.   

Rozvoj akých životných zručností je súčasťou kariérovej výchovy v predprimárnom vzdelávaní? 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály