Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Rozvoj životných zručností ako dôležitá súčasť kariérovej výchovy

Dátum: Autor/i: Mgr. Martina Sajková Rubrika: Kariéra

V príspevku ponúkame pohľad na tému rozvoja životných zručností z perspektívy kariérovej výchovy. Základné ponímanie zručností je v tomto kontexte predstavené podľa sociálnej úrovne, a teda smerom ku komu sa rozvoj určitej životnej zručnosti vzťahuje. Súčasťou článku sú aj príklady rozvoja a posilňovania niektorých kľúčových zručností potrebných pre život, ako aj návrhy použitia overených prístupov v kariérovej výchove z dobrej praxe. Na záver uvádzame ukážku konkrétnej metódy a príklady vhodne kladených otázok v jednotlivých krokoch, ktoré zefektívňujú jej realizáciu.

Kariérová výchova ako ju chápeme v súčasnosti, tvorí neoddeliteľnú súčasť bio-psycho-sociálneho vývinu dieťaťa, ktorý je kontinuálne prítomný v ňom už od narodenia. V názve síce nesie pojem spájaný s pracovnou oblasťou, orientácia a úspešnosť vo svete práce je však iba jedným z jej aspektov. Na to, aby sme si vedeli dobre vybrať smer našej profesijnej orientácie, potrebujeme predovšetkým spoznať sami seba a svet okolo nás.

Potrebujeme poznať odpoveď na základné životné otázky:

  • Kto som? Čo znamenám? Aký mám v tomto živote zmysel? Aký má pre mňa tento život zmysel? Kým sa chcem vlastne stať? Čo ma zaujíma? Čo mi ide? a pod. Potrebujeme tiež pochopiť samotný význam práce.

Metodika rozvoja životných zručností

Hľadanie odpovedí na tieto a podobné otázky je súčasťou kontinuálneho procesu, ktorý nazývame seba-explorácia a explorácia sveta okolo nás. Tieto atribúty spadajú do základnej výbavy zručností potrebných pre život. Rozvoj životných zručností, hodnôt a postojov prebieha prostredníctvom kariérovej výchovy.

Metodika Vysokoefektívneho učenia - VEU aIntegrovaného tematického vyučovania - ITV (Paligová, 2012) definuje v tejto súvislosti tri skupiny životných zručností podľa sociálnej úrovne:

  1. Intrapersonálne životné zručnosti (osobná úroveň) -súvisia so vzťahovaním k sebe: zvládanie vlastných emócií, sebareflexia, sebamotivácia, tvorivosť, pozitívne sebahodnotenie, schopnosť rozhodovania sa, pomenovanie svojich silných stránok atď.
  2. Interpersonálne životné zručnosti (medziľudská úroveň) -súvisia so vzťahovaním sa k jednotlivým osobám a komunikáciou s nimi: otvorená komunikácia emócií, aktívne počúvanie, riešenie konfliktov, práca v tíme, zvládanie rovesníckeho tlaku, spolupráca atď.
  3. Komunitné životné zručnosti (spoločenská, občianska a komunitná úroveň) - zručnosti a vedomosti potrebné k aktívnemu občianskemu fungovaniu, k plnohodnotnému životu v komunite: prosociálne správanie, spoločenská angažovanosť, sociálna zodpovednosť.

Príklady vybraných základných životných zručností

Zručnosti
Činnosti asociované so zručnosťou
Sebaexploračný proces, explorácia sveta okolo seba
  • Hľadanie odpovedí na základné otázky „kto som, kto nie som, čo chcem, čo nechcem, kam smerujem a pod.“, hľadanie svojej identity, hľadanie svojich vnútorných zdrojov.
  • Pomoc pri sebapoznávaní so zreteľom na zohľadňovanie osobnostných predpokladov a individuálnych potrieb dieťaťa.
  • Výborná príležitosť na vytváranie pozitívneho seba-obrazu, sebadôvery, seba-prijatia, žiaci sa učia vyja
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály