Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Komunita mladých

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR odbor mládeže, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Aktivity by mali byť zamerané na implementáciu opatrení, ktoré sa opierajú o predchádzajúcu analýzu stavu a potrieb mládeže, a to aj prostredníctvom podpory mikroprojektov na miestnej úrovni. Termín doručenia žiadosti: do 18. februára 2019 (minedu.sk).

 

 

 

Oprávnení žiadatelia:

  • obce, mestá alebo mestské časti s vlastnou samosprávou, ktoré majú vytvorený aktuálny strategický dokument pre oblasť mládeže schválený zastupiteľstvom, resp. iným relevantným orgánom, v ktorom sú definované zodpovednosti, partneri aj finančné krytie opatrení,
  • ďalšie subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktoré sú obcou alebo mestom poverené implementáciou opatrení strategického d
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev