Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Týždeň vedy a techniky na Slovensku - výtvarná a fotografická súťaž

Kategória: Výzvy

Pošlite výkresy alebo fotografie do súťaže, ktorá sa už tradične spája s Týždňom vedy a techniky na Slovensku.  Uzávierka: 4. október 2019 (cvtisr.sk).

Výtvarná súťaž

Téma:  „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet"V rámci nej môžu žiaci výtvarne zobraziť ochranu prírody vo svojom okolí, vytvoriť výkres alebo plagát, ktorý motivuje spolužiakov k očiste prírody od odpadu, ktorý produkujeme my všetci, a s ktorým si príroda nevie poradiť. Žiaci pri svojej tvorbe môžu použiť najmä tieto výtvarné techniky: maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia.

Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Kategórie súťaže:

  1. žiaci vo veku od 9 do 10 rokov,
  2. žiaci vo veku od 11 do 13 rokov,
  3. žiaci vo veku od 14 do 16 rokov.

Zdroj: https://bit.ly/2LmdfdO.

Fotografická súťaž

Téma: „Prvky okolo nás“. V rámci tejto témy môžu študenti, doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov prezentovať využitie chemických prvkov a ich zlúčenín v každodennom živote,  ako aj v predmetoch, ktoré sú pre nás potrebné.

Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. 

Kategórie súťaže:

  1. študenti stredných škôl,
  2. študenti vysokých škôl,
  3. doktorandi a mladí ľudia vo veku do 30 rokov

Zdroj: https://bit.ly/2xbCrvh.

Zdrojhttps://www.cvtisr.sk/aktuality/radi-kreslite-alebo-fotite.html?page_id=27327.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev