Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Nadácia Orange - E-Školy pre budúcnosť 2019/2020

Kategória: Výzvy

Nadácia Ogange vyhlasuje pre základné školy, stredné školy a neziskové organizácie grantový program e-Školy pre budúcnosť. Uzávierka programu: 9. október 2019 (https://www.nadaciaorange.sk/sk).

Cieľ grantového programu 

  • podporiť projekty základných škôl, stredných škôl a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktorých zámerom je rozvíjať adaptáciu vzdelávacieho systému na súčasné podmienky digitálnej doby.

Primárne cieľové skupiny a tematické zameranie programu 

Vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl v oblastiach:

  • Zodpovedného a bezpečného používanie digitálnych technológií – podporíme projekty, ktoré žiakov a študentov nielen upozornia na možné riziká súvisiace s používaním digitálnych technológií, či priblížia základné etické princípy práce s nimi, ale aj aktívne zapoja cieľovú skupinu do procesu poznávania a získavania zručností. Radi podporíme projekty reagujúce na aktuálne problémy a rozvoj kritického myslenia napr. v oblasti kyberšikany,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev