Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Svet Plastelíny - výzva

Kategória: Výzvy

Organizácia Svet Platelíny vyhlasuje projektovú výzvu pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory. Uzávierka je 29. 11. 2019 (svetplasteliny.sk).

Účel projektu: Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi.

Termín na predkladanie ponúk: 19. 09. 2019 - 29. 11. 2019.

Okruh oprávnených uchádzačov:  materské školy, základné školy (vrátane ich členských inštitúcií) s identifikátorom OM, nadácie, združenia, samosprávy a tábory, ktoré aktívne pôsobia v povolaniach s tvorivými detskými aktivitami, sú oprávnené predkladať svoje žiadosti.

Vyhodnotenie súťaže: do 15-20 dní priebežne po predložení ponuky.

Celková hodnota poskytovanej podpory: 37,223.- EUR

Celkom je podporených 600 balení:

  • 100% - 50 balení (0 EUR/9 kg),
  • 75% - 150 balení (23,25 EUR/9 kg),
  • 65% - 200 balení (32,55 EUR/9 kg),
  • 55% - 200 balení (41,85 EUR/9 kg).

Účasť na výzvu je bezplatná. Predložením návrhu nákupná povinnosť nevzniká. 

Ďalšie informácie: vyzva@svetplasteliny.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.svetplasteliny.sk/projektove-vyzvy/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev