Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2016

Vladimír Synek: Prišli sme o lásku k vzdelávaniu, stratili sme zvedavosť a schopnosť kriticky myslieť.

Kategória: Aktuality

Rola pedagóga, učiteľa, kouča je nechať vždy vystúpiť z každého dieťaťa či dospelého krásny originál, ktorý je vo vnútri každého človeka. Aj Michalangelo hovoril, že sochu Dávida neurobil. Tvrdil, že v tom kuse mramoru Dávid jednoducho bol a on le...

Témy 12. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V 12. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme ochrane majektu v školách a školských zariadeniach, znižovaniu miery dedičnosti vzdelanostnej úrovne detí v súvislostiach medzigeneračnej chudoby, ponúkame prvú časť príspevku o adaptácii za...

Školský projekt zdravej výživy „Viem, čo zjem“ vyhlásil víťazov

Kategória: Aktuality

Čo si žiaci základných škôl predstavujú pod pojmom zdravé potraviny? Aké sú ich obľúbené zdravé jedlá? Kresby z prvej súťaže Môj zdravý tanier odhalili nielen odpovede na tieto otázky, ale aj kreativitu či súťaživosť žiakov. Spoločnosť Nestlé, kto...

Metodicko-pedagogické centrum - atestácie

Kategória: Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie sa v tomto období podávajú do 31. 12. 2016 v elektronickej aj printovej forme. Informácie o elektronickom vyplnení žiadosti na vykonanie ate...

ZMOS presadil nezníženie normatívu na žiaka

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska sa zapojilo do pripomienkovania nariadenia vlády, ktoré okrem iného sledovalo zníženie normatívu na žiaka, ktorý do 15. 9. zameškal 60 a viac neospravedlnených hodín na 1 % základného normatívu. Návrh nariadenia v ...

Východiská a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017

Kategória: Aktuality

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017. Zverejnené údaje o výške podielu miest a obcí na výnose DPFO slúžia ako podklad na zostavovani...

Empatia - hlavná morálna emócia

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr.Lada Kaliská, PhD.

Vyberáme z Metodiky vzdelávania Empatiu chápeme ako hlavnú morálnu emóciu, ktorá umožňuje jednotlivcovi identifikovať, vnímať a prežívať city druhých. Ak žiak disponuje touto cnosťou, stáva sa vnímavejším k potrebám druhých. Takýto žiak je schopný...

Fínska expertka na vzdelávanie M. Manninen: Ak chcete uspieť, radosť z učenia je to, čo vo vašej triede nesmie chýbať

Kategória: Aktuality

MARJAANA MANNINEN je odborná konzultantka Fínskej národnej rady pre vzdelávanie a spoluautorka reformy nového fínskeho kurikula 2016, ktoré bolo zavedené do škôl od septembra tohto roka. Na Slovensko prišla na pozvanie Nadácie pre deti Slovenska, ...

CVTI SR vyraďuje zo svojich fondov

Kategória: Aktuality

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky vyraďuje zo svojich fondov knihy. V prípade záujmu treba poslať e-mailovú objednávku na adresu terezia.misovicova@cvtisr.sk do  20. decembra 2016. V objednávke treba uvesť minimálne porad...

ZÁZNAM: P. PLAVČAN: Testovanie PISA ukázalo, že treba zmenu, prinesie ju školská reforma

Kategória: Aktuality

Výsledky medzinárodného testovania PISA 2015, v ktorom slovenskí žiaci skončili pod priemerom krajín OECD ukázalo, že treba zmeny. Tie má priniesť aj pripravovaná reforma školstva. Na margo dnes zverejnených výsledkom žiakov v testovaní to uviedol...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk