Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na lyžiarsky kurz v roku 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje v súlade s § 3 ods. 2 a 3 a § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Výška príspevku na lyžiarsky kurz  v roku 2021 je 150 € na žiaka.

Podrobné informácie o poskytovaní príspevku na lyžiarsky kurz v roku 2021 ministerstvo zverejní po vyjasnení epidemiologickej situácie.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowbordingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowbordingových výcvikov a kurzov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prispevok-na-lyziarsky-kurz-lk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov