Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Deň učiteľov a Jan Amos Komenský

Kategória: Aktuality

„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“ /J. A. Komenský/

Jan Amos Komenský sa narodil meštianskym rodičom. Hoci o oboch rodičov prišiel ešte ako dieťa, mohol študovať na gymnáziu, aj na vysokej škole. Zvolil si pre vtedajšiu dobu tradičné akademické smerovanie, kňazskú dráhu. Keďže odmietal prestúpiť na katolícku vieru, veľmi skoro musel opustiť rodnú Moravu a začať putovať svetom.

Počas prvej zahraničnej zastávky v poľskom Leszne sa začal Komenský výraznejšie zaoberať pedagogikou. Ako biskup a zároveň zástupca rektora gymnázia napísal diela ako Česká didaktika či Brána jazykov. Kľúčovým prínosom do sveta pedagogiky bola Veľká didaktika. Svoje názory prezentoval v Holandsku či Anglicku. Pozvaný bol aj do Švédska, kde dostal ponuku napísať učebnice a reformovať školstvo. V jeho vyučovacom procese nechýbali ani divadelné predstavenia. Získané poznatky zhŕňajú diela Pravidlá mravov, Svet v obrazoch či Škola hrou. Jeseň života strávil Jan Amos Komenský v exile. V Amsterdame sa venoval súhrnnému spisovaniu teoretických ale aj praktických poznatkov. Asi polovica Komenského spisov pochádza z Amsterdamu. Napriek výraznej aktivite ostalo v okamihu Komenského smrti ešte niekoľko diel nedokončených. Jan Amos Komenský – Učiteľ národov - zomrel 15. novembra 1670 vo veku 78 rokov.

Pozn.: Svetový deň učiteľov bol ustanovený v roku 1994 na deň 5. októbra. Tento dátum vybralo UNSECO ako pripomienku podpisu Charty učiteľov podpísanú v roku 1966.

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov 

Ďalšie články k téme: Jan Amos Komenský a morové epidémie - Jan Amos Komenský 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk