Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

WEBINÁR - Povinnosti zamestnávateľa pri zavádzaní kontrolného mechanizmu

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Kde je hranica medzi právom zamestnanca na ochranu jeho súkromia a právom zamestnávateľa narušiť toto súkromie? Uzávierka prihlášok na webinár je do 1. apríla 2021.

 

Lektori:  

  • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
  • Mgr. Tatiana Valentová

Webinár prináša odpovede na akútne otázky zamestnávateľov, ako majú postupovať pri uplatňovaní svojich práv a plnení svojich povinností pri súčasnom rešpektovaní práv zamestnanca na ochranu jeho súkromia. Je zameraný na praktické zavedenie kontrolného mechanizmu na pracovisku zamestnávateľa v súlade s nariadením GDPR.

  • Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri zavádzaní kontrolného mechanizmu?
  • Ktoré osobné údaje o zamestnancovi môžete spracovávať?
  • Čo znamená určenie a zdôvodňovanie existencie vážneho dôvodu vyplývajúceho z osobitnej povahy činnosti zamestnávateľa?
  • Ako zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov zamestnanca primeraným spôsobom?
  • Kedy treba vykonať posúdenie vplyvu podľa čl. 35 nariadenia GDPR?

Termín: 8. apríla 2021

Čas: od 10.00 h do 13.00 h

Miesto konania: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena: 65 € + DPH

pracovnepravo.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/seminare-a-konferencie/webinar.c-560.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov