Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Predchádzanie násiliu a šikanovaniu na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: mzv.sk

Medzinárodné štatistiky uvádzajú, že jeden z troch študentov je pravidelne šikanovaný rovesníkmi v škole.

Diskusia, ktorá sa uskutoční dňa 3. marca 2020 v čase od 16:00 do 18:00 (SEČ) v sídle UNESCO v Paríži, má v úmysle zhodnotiť medzinárodné a národné trendy a existujúce príčiny. Zamerať sa na to, ako predchádzať násiliu v školách a na príslušné zodpovednosti politikov vzdelávacích inštitúcií (ministerstvá školstva, inšpektoráty, riaditelia škôl, rodičia, učitelia), ale aj organizácií občianskej spoločnosti. Vysielaná bude aj prostredníctvom internetu v anglickom a francúzskom jazyku so simultánnym tlmočením.

Registrácia: https://www.eventbrite.com/e/making-schools-a-safe-place-how-to-prevent-school-violence-and-bullying-tickets-95221302479


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov