Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Podpora inkluzívneho vzdelávania - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Kategória: Aktuality

Rezort školstva vyčlenil finančné zdroje na podporu inkluzívneho vzdelávania. Na podporu pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a odborných zamestnancov ako členov inkluzívnych tímov tak do škôl bude vyčlenených ďalších viac ako 82,1 miliónov eur.

Prijímateľom NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré bude uvedený národný projekt realizovať ako pokračovanie NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

Zámer NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol schválený s celkovým rozpočtom vo výške 82,1 mil. eur zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Školy sa budú môcť zapojiť do jeho realizácie prostredníctvom zjednodušenej výzvy, ktorú vyhlási MPC.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-vyclenil-dalsie-financne-zdroje-na-podporu-inkluzivneho-vzdelavania-ministerstvo-pokracuje-v-podpore-pedagogickych-asistentov-asistentov-ucitela-a-odbornych-zamestnancov-ako-clenov-inkluzivnych-timov-na-skolach/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov