Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl MŠVVaŠ SR určilo násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje pre školský rok 2021/2022 a rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022.

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre školský rok 2021/2022

 • Bratislavský samosprávny kraj - 1,58
 • Banskobystrický samosprávny kraj - 1,07
 • Košický samosprávny kraj - 1,16
 • Nitriansky samosprávny kraj - 1,05
 • Prešovský samosprávny kraj - 0,98
 • Trenčiansky samosprávny kraj - 0,98
 • Trnavský samosprávny kraj - 1,00
 • Žilinský samosprávny kraj - 1,05

Rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl pre školský rok 2021/2022

 • Bratislavský samosprávny kraj - 6292
 • Banskobystrický samosprávny kraj - 4739
 • Košický samosprávny kraj - 6210
 • Nitriansky samosprávny kraj - 5304
 • Prešovský samosprávny kraj - 6294
 • Trenčiansky samosprávny kraj - 4187
 • Trnavský samosprávny kraj - 4155
 • Žilinský samosprávny kraj - 5930

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/16226.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov