Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo pod číslom 2020/13534:1–A2110 Dodatok č. 7 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s platnosťou od 1. 9. 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/dodatok-c-7-k-svp-pre-zakladne-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov