Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie pre praktické školy a ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením k vysvedčeniam

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie k vysvedčeniam pre základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a praktické školy.

Ku koncu školského roka 2019/2020 sú pre ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a praktické školy k dispozícii nasledovné tlačivá vysvedčení, dostupné v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov pre školský rok 2019/2020. Usmernenie platí aj pre špeciálne triedy ZŠ, ktoré používajú rovnakú pedagogickú dokumentáciu a vydávajú rovnaké doklady ako príslušné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Ďalšie usmernenia k vysvedčeniam

 

Viac tu: https://www.minedu.sk/data/att/16696.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov