Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva na mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku SR pri OSN 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Asociácia krajských rád mládeže hľadajú výnimočného mladého človeka na pozíciu MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA SLOVENSKA pri OSN.

Formálnymi kritériami výberu je vek 18 až 25 rokov (vrátane), výborná znalosť anglického jazyka, časová flexibilita na vykonávanie mandátu (záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v rôznych regiónoch), preukázané schopnosti líderstva a dobrého charakteru, motivácia a sebadisciplína, schopnosť pracovať samostatne, skúsenosť v oblasti práce s mládežou (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže, dobrovoľníctvo a pod.). Záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi. Výhodou je záujem o diplomaciu a orientácia v medzinárodnom prostredí, znalosť ďalších rokovacích jazykov OSN, skúsenosť s vystupovaním na verejnosti. Termín prihlásenia sa do 12. 7. 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzva-na-mladeznickeho-delegata-mladeznicku-delegatku-sr-pri-osn-2020-2021.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov