Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí zanikne 30. júna

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020. 

Rozhodnutie o tom, že rodič, ktorý doteraz poberal pandemickú OČR z dôvodu uzatvorenia školy, na ňu nemá počas prázdnin nárok, nebude Sociálna poisťovňa vydávať. Cez letné prázdniny môžu mať rodičia nárok na pandemickú OČR len v prípade, ak dieťa ochorie a potrebu celodenného a osobného ošetrovania na príslušnom tlačive potvrdí pediater. 

Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia COVID-19), nie je dôležitý. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-pandemicka-ocr-od-1-jula-2020--u-skolakov-narok-zanikne--pokracovat-mozu-len-s-lekarskym-potvrdenim/48411s68758c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov