Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Letné školy - odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ vypracoval odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020.

Príklady aktivít majú slúžiť najmä ako inšpirácia pre realizátorov pri plánovaní Letných škôl a pri písaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Materiál obsahuje príklady aktivít zamerané na praktické prepojenie vzdelávania počas letných prázdnin a hrových aktivít. Žiaci si tak môžu utvrdiť učivo, ktoré preberali pred prerušením vyučovania v školách alebo v rámci dištančného vzdelávania počas školského roka 2019/2020. Náročnosť jednotlivých aktivít je potrebné primerane prispôsobiť veku žiakov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/statny-pedagogicky-ustav-vypracoval-odporucania-vychovno-vzdelavacie-aktivity-pocas-letnych-skol-skolskom-roku-2019-2020.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov