Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb

Kategória: Aktuality

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určuje rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určuje rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

lehota na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností je do 10. augusta 2022. Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov je do 30. augusta 2022 a lehota na ich prvé zasadanie je do 7. septembra 2022. Lehota na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií je do 22. septembra 2022 a lehota na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Zdroj: https://www.aspi.sk/products/lawText/1/98751/1/2


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov