Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Platí zvýšené riziko vzniku požiarov

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Aktuálne horúce a suché počasie zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky preto vyzýva verejnosť na zodpovedné správanie a rešpektovanie zákazov. Upozorňuje hlavne na zákaz manipulácie s ohňom, okrem toho niektoré okresné úrady vydali aj zákaz vstupu do lesov alebo obmedzili vstup do lesov len na turistické a cyklistické chodníky.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlasujú podľa zákona o ochrane pred požiarmi jednotlivé okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Aktuálne je vyhlásený pre väčšinu územia Slovenska. 

Zakázané je najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Ak je v danej lokalite vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je zakázaný.

Za porušenie zákona o ochrane pred požiarmi môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur. Aktuálne obmedzenia využívania lesov verejnosťou.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=plati-zvysene-riziko-vzniku-poziarov-vyzyvame-na-zodpovednost-a-respektovanie-zakazov
Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk