Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Krízová intervencia - podporné opatrenie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Katalóg podporných opatrení schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 1. septembra 2023. Špecifikuje podporné opatrenia poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré sú potrebné na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti. Jedným z podporných opatrení je aj Krízová intervencia.

Krízová udalosť je akákoľvek udalosť, alebo  sekvencia udalostí, ktorá prekoná bežné zvládacie mechanizmy jednotlivca. Niektoré vybrané krízové udalosti majú charakter špecifickej krízovej situácie. Sú to udalosti s obzvlášť závažným dopadom na školskú komunitu a spoločnosť, s potenciálom polarizovať spoločnosť, s väčším počtom mŕtvych a zranených, s históriou riešenia tráum a strát v školskej komunite v poslednom roku, s väčším počtom zasiahnutých (trieda, celá škola), s obzvlášť zraniteľnou alebo traumatizovanou populáciou v školskej komunite, udalosť vysoko sledovaná médiami.

Krízová intervencia predstavuje podpornú sieť opatrení zameraných na stabilizáciu jednotlivca/skupiny, prinavrátenie pocitu bezpečia a posilnenie vlastných kompetencií v práci s emóciami, so zvládacími stratégiami, redukciu stresu a nastavenie ďalších opatrení po krízovej udalosti. Každý poskytovateľ krízovej intervencie by mal mať vypracovaný KRÍZOVÝ PLÁN (v súlade so štandardom odbornej činnosti Krízová intervencia, VÚDPaP)  - plán postupu riešenia krízových situácií.

Krízová plán, znenie podporného opatrenia a sprievodné materiály

Zdroj a ďalšie informácie: https://podporneopatrenia.minedu.sk/katalog-podpornych-opatreni/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov