Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Európska súťaž v štatistike

Kategória: Aktuality Autor/i: https://esc2024.statistics.sk/

Štatistický úrad Slovenskej republiky spolu s Eurostatom, štatistickým úradom Európskej únie organizuje Európsku súťaž v štatistike. Zúčastniť sa môžu žiaci a učitelia gymnázií a študijných odborov stredných odborných škôl.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a žiačky gymnázií a študijných odborov stredných odborných škôl. Do súťaže sa prihlasujú v tímoch zložených z 1 až 3 členov. Každý tím musí mať svojho tútora, teda pedagóga/pedagogičku z danej školy.

Tímy do súťaže registruje tútor v termíne od 7. novembra do 7. decembra 2023. Jedna škola môže do súťaže prihlásiť viacero tímov. Každý tím má svoj názov. Jeden tútor môže viesť viacero tímov. Jeden žiak nesmie patriť do viac ako jedného tímu.

Informácie k zaregistrovaniu sa do súťaže

Zdroj a ďalšie informácie: https://esc2024.statistics.sk/index.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov