Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Výhody rovesníckej mediácie v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Spoliehanie sa na rozhodnutia dospelých autorít môže byť pre žiakov živnou pôdou nezáujmu aktívne reagovať na zmeny, ktoré sa ich týkajú. Umožnením rovesníckej mediácie sprostredkujeme žiakom novú sociálnu skúsenosť. Treba si však pripomínať, že mediácia v školskom prostredí je ovplyvnená mnohými činiteľmi.

Ide napr. o:

  • cieľovú skupinu – inak sa budú správať rovesníci v školách, kde majú obavy zo šikanovania a inak sa budú správať žiaci, ktorých súčasťou kultúry školy je aktívna prevencia,
  • vekom – inak bude prebiehať komunikácia mladších žiakov a inak starších žiakov,
  • dynamikou skupiny – iné správanie budú mať žiaci, ktorí v rámci fungovania rovesníckych skupín sú v štádiu nadšenia z nových aktivít a inak sa budú správať žiaci, pre ktorých rovesnícka mediácia sa stáva rutinou a kde nutnosť supervízie zohráva dôležitú úlohu,
  • podmienkami/súhlasom/stotožnením sa dospelých autorít so začlenením rovesníckej mediácie do školského prostredia – ak rovesnícky mediátor bude vnímať dôležitosť vyriešenia konfliktnej situácie žiakmi a učiteľ do tohto procesu vstúpi nevhodným rozhodnutím z pozície silnejšej autority, rovesnícka mediácia začne strácať na svojom význame,
  • konkrétnou situáciou – iné konanie sa očakáva v situácii, keď dvaja spolužiaci nevedia nájsť zhodu na termíne výletu a iné vtedy, keď napätie žiakov je podmienené zvýšeným stresom pred písomnými skúškami,
  • náladami – inak sa správa dieťa, ktoré je dlhodobo vyrovnané a u ktorého výkyvy nálad sú takmer nepoznateľné a inak sa bude správať dieťa, ktoré v rodine prežíva napätie spojené napr. s rozchodom rodičov,
  • štádiom konfliktu – inak sa bude správať žiak, ktorý cíti nesúlad v názore a inak žiak, ktorý sa so spolužiakom pohádam a nechce sa s ním už rozprávať. 

K rozdielnosti názorov a nutnosti reagovať na tieto nové podmienky prispieva aj zvýšená miera sociálnych odlišností

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk