Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Konflikt – možnosti a spôsoby riešenia v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Školské prostredie je so svojimi vzťahmi, kde sú účastníci s rôznymi povahami, charaktermi, odlišnými očakávaniami, záujmami a potrebami, priestorom predurčeným na výskyt konfliktných situácii. Keďže sa konflikty týkajú aj žiakov, o to väčšia je potreba ich zvládania na pôde školy. Školy na to však nemusia byť samé. Dnešná doba ponúka širokú škálu profesií, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení konfliktov v školskom prostredí, avšak nesmieme zabúdať ani na tréning zručností samotných pedagógov a odborných zamestnancov, ktorý by im pomohol zvládať riešenia konfliktov po vlastnej línii. Výhodou môže byť aktualizačné vzdelávanie zamerané na spôsoby riešenia konfliktov v školskom prostredí.

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno v zmysle § 57 realizovať aktualizačné vzdelávanie podľa potrieb konkrétnej školy. Téma „Konflikt – možnosti a spôsoby riešenia v školskom prostredí“ bola zvolená priamo pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, preto aj vzdelávanie v tejto téme bolo pripravené tak, aby čo najviac naplnilo ich očakávania.

Výsledkom každého vzdelávania by malo byť naplnenie očakávaní a potrieb cieľovej skupiny. Z každého vzdelávania si má účastník odniesť „niečo“, čo je pre jeho prácu či profesiu potrebné a užitočné.

Počas celého aktualizačného vzdelávania boli ukotvované tieto zásady:

 • znalosť – znalosť konfliktu, jeho štádií a možností intervencie v jednotlivých štádiách,
 • zručnosť – vnímanie situácie ako celku, práca s rôznymi uhlami pohľadu, aktívne počúvanie,
 • sebapoznanie – práca s vlastnými emóciami, práca s emóciami inej osoby,
 • porozumenie – stanovisko (Čo chcem?), záujem (Prečo to chcem?), potreba (Prečo to čo chcem aj potrebujem?),
 • príprava – kroky a aktivity smerujúce k procesu riešenia,
 • pravidlá – v priamom procese riešenia konfliktu.

V príspevku opisujeme skúsenosť z aktualizačného vzdelávania, ktoré bolo zamerané na postupné a jednotlivé kroky intervencie v rámci riešenia konfliktu so žiakom, rodičom alebo v rámci skupiny. V úvode boli vymedzené vyššie popísané zásady dôležité pre riešenie konfliktu a konfliktných situácii.

Cieľom vzdelávania bolo naučiť účastníkov:

 • zadefinovať postupnosť krokov pri riešení konfliktov so zameraním sa na znalosti týkajúce sa konfliktu, jeho štádií a typických prejavov účastníkov konfliktu,
 • spoznať konfliktné situácie ako celok, k čomu napomáha aktívne počúvanie a vnímanie situácii z rôznych uhlov pohľadu,
 • sebapoznanie vo vzťahu k vlastným emóciám ako aj k emóciám iných a práca s týmito emóciami,
 • porozumieť situáciám, čo si vyžaduje prácu s hlbšími pohnútkami, záujmami a potrebami,
 • pripraviť seba, účastníkov a priestor na proces riešenia konfliktu, čo zahŕňa stratégiu jednotlivých krokov prípravy a 
 • spôsob ako stanoviť pravidlá pre dané konkrétne stretnutie a jednanie a tiež mechanizmus ich kontroly a zabezpečenia ich dodržiavania.

Metódy práce a formy boli zamerané na zážitkové učenie, individuálnu a skupinovú prácu, brainstorming a diskusiu, aktivity zamerané na sebapoznanie, emócie, empatiu a analýzu video ukážok, pričom počas celého vzdelávania sa pracovalo s video ukážkami zo seriálu Ochranca, 3. epizóda – Andílek.

Príklady aktivít z praxe

 • Cieľ: Upriamiť pozornosť na konfliktné situácie a upevniť si postup pri práci s konfliktom, ako aj s účastníkmi konfliktu.
 • Zameranie aktivít: pozorovanie a vnímanie, aktívne počúvanie, emócie, stratégie a pravidlá v procese riešenie konfliktov, spolupráca, diskusie.

Aktivita – VNÍMANIE

 • Cieľ:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk