Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice

Publikácia: Efektívna komunikácia v riaditeľni (2019)

Počet článkov autora: 6


COVID-19 Depresia - príznaky a rizikové faktory N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Depresia predstavuje duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nerozhodnosti spolu s útlmom a spomalením duševných a telesných procesov, absenciou záujmov a zníženým sebavedomím. 

COVID-19 Generalizovaná úzkosť N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Prejavuje dlhodobým telesným napätím a obavami, starosťami o konkrétne i všeobecné záležitosti spojené s bežným pracovným či školským životom. Obmedzujúce je zvýšené telesné napätie, znížené prežívanie radosti a spokojnosti a neustála úzkosť, ktor...

Dunning-Krugerov - efekt nadmernej sebadôvery N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychológovia D. Dunning a J. Kruger získali v roku 2000 svojím článkom opisujúcim tento efekt Nobelovu cenu za psychológiu. Nepochybne ocenenie prinieslo nové svetlo pravdy do rozmeru hodnotenia i sebahodnotenia riadiacich pracovníkov, nakoľko má...

Optika nonverbálnych prejavov - prezentačné zručnosti a ich význam v kvalite riadenia N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Jednou z podmienok úspešnej prezentácie osobnosti je zdravé sebavedomie a pozitívne myslenie. S definitívnym sebavedomím sa človek nerodí, ale ho získava v procese vývinu. Na kvalitu verbálneho a nonverbálneho prejavu má vplyv do určitej miery gen...

Pygmalion efekt a jeho mimoriadny význam v školskom procese N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Riadiaci pracovník na akomkoľvek stupni riadenia musí mať ambíciu sebareflexie a následnej sebakorekcie, ale tá je možná len vtedy, ak má záujem správne riadiť akýkoľvek kolektív alebo priamo vyučovací proces. Moc, nástrahy i záludnosti psychologi...

Verejná, sociálna, osobná, intímna zóna v komunikácii v čase pandémie N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Upevnené stereotypy i kultúrne vzorce správania len ťažko dokážu akceptovať, že rozmedzie na vzájomnú interakciu musí byť širšie. Musíme sa chrániť dostupnými odporúčaniami či priamo nariadeniami. Samotní verejní činitelia i riadiaci pracovníci po...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk