Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Ekonomická fakulta,

Technická univerzita,

Košice

Depresia - príznaky a rizikové faktory N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Depresia predstavuje duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nerozhodnosti spolu s útlmom a spomalením duševných a telesných procesov, absenciou záujmov a zníženým sebavedomím. 

Generalizovaná úzkosť N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Prejavuje dlhodobým telesným napätím a obavami, starosťami o konkrétne i všeobecné záležitosti spojené s bežným pracovným či školským životom. Obmedzujúce je zvýšené telesné napätie, znížené prežívanie radosti a spokojnosti a neustála úzkosť, ktor...

Optika nonverbálnych prejavov - prezentačné zručnosti a ich význam v kvalite riadenia

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Jednou z podmienok úspešnej prezentácie osobnosti je zdravé sebavedomie a pozitívne myslenie. S definitívnym sebavedomím sa človek nerodí, ale ho získava v procese vývinu. Na kvalitu verbálneho a nonverbálneho prejavu má vplyv do určitej miery gen...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk