Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice Publikácia: Efektívna komunikácia v riaditeľni (2019)

Počet článkov autora: 1


Finančná gramotnosť – psychologické aspekty chápania hodnoty peňazí

Vedieť efektívne používať finančné prostriedky sa stáva imperatívom vo výchove rodičov a zároveň veľkou výzvou pre školskú edukáciu. Učíme naše deti finančnej disciplíne? Ako veľmi sú dôležité základy finančnej gramotnosti? Edukačný model vzdeláva...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk