Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Úzkosť a úzkostné poruchy

Publikované: Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

Úzkosť môže ovplyvniť výkon učiteľov v rôznych oblastiach. Môže mať vplyv na schopnosť udržať pozornosť, rozhodovať sa, riešiť problémy, komunikovať, plánovať vyučovací proces. Učitelia zažívajúci úzkosť môžu byť náchylnejší k vyhoreniu, ktoré môže byť spôsobené nespracovaným stresom. Výsledkom môže byť horšia kvalita výučby, narušenie vzťahov so žiakmi, s kolegami, aj s rodičmi.

ÚZKOSŤ (anxieta) je charakterizovaná ako nepríjemný duševný stav, ktorý je sprevádzaný predtuchou hrozby. Jedná sa o emóciu, ktorá je ťažko verbalizovaná, spája sa s nevedomím a je orientovaná na budúcnosť. Je bežnou reakciou organizmu na situáciu, ktorá vyvoláva stres. Úzkosť nás aktivizuje, naša pozornosť sa plne sústredí na blížiace sa nebezpečenstvo.

So stavom úzkosti je často spájaný STRACH, ktorý má podobné fyziologické prejavy a môže sa prejaviť v príbuzných situáciách. V spojitosti so strachom hovoríme o negatívnej emócii, pričom sa táto emócia orientuje a viaže k nejakému konkrétnemu objektu. Na rozdiel od úzkosti sa strach spája s vedomím a orientáciou na prítomné riziko. Strach slúži primárne na vyhýbanie sa situáciám, ktoré môžu ohrozovať život a existenciu. Pri úzkosti nedokážeme popísať nepríjemnú emóciu kvôli neurčitosti podnetu, ktorého sa človek obáva, a tým sa tiež predlžuje doba, počas ktorej reakcia trvá. U strachu môžeme hovoriť o tom, že subjekt nášho strachu vieme špecifikovať.

ÚZKOSTLIVOSŤ môžeme chápať ako trvalú osobnostnú dispozíciu, pri ktorej má človek neustále pocity obáv a úzkosti. Patrí tiež k hlavným príznakom úzkostných porúch a väčšinou sa vyskytuje neustále, čiže nezáleží na situácií, v ktorej sa človek nachádza. Prežívanie úzkosti nám môže spôsobiť stres. Ak trvá dlhšiu dobu, môže prísť depresia, a tá môže zapríčiniť úzkostné správanie. Stres sa dostavuje vtedy, keď záťaž, s ktorou sa stretávame, narušuje homeostázu.

Úzkostlivosť u pedagógov sa môže prejaviť rôzne, napr.:

  • učitelia môžu byť neprimerane kritickí voči vlastnému výkonu,
  • môžu mať ťažkosti s rozhodovaním,
  • môžu sa trápiť nad tým, či robia veci správne,
  • môžu mať tiež obavy o to, ako ich vnímajú žiaci, rodičia, kolegovia, manažment školy,
  • cítia sa vyčerpaní a môžu trpieť aj vyhorením.

Z pozitívneho hľadiska môžeme spomenúť, že vďaka úzkosti by sme v niektorých situáciách nereagovali bojom či únikom, ale poddali by sme sa danému nebezpečenstvu. Zjednodušene povedané, úzkosť aktivizuje naše zmysly a sústredí našu pozornosť, čím môžeme lepšie odhaliť nebezpečenstvo.

Úzkostná reakcia je kontrolným mechanizmom organizmu a nezáleží na tom, o aký typ ohrozenia ide.

PRÍZNAKY ÚZKOSTI môžu byť rôzne. Rozlišovať ich môžeme na psychické a fyzické. Medzi psychické príznaky patria: insomnia (nespavosť), malátnosť, nepokojnosť, zlá koncentrácia, ostražitosť, strach a náladovosť, medzi fyzické príznaky patrí hyperventilácia, tachykardia, pocit hrče v hrdle, potenie, tras, chvenie, pocit zovretej hrude, blednutie. Učitelia, ktorí trpia úzkostnou poruchou, zvyčajne majú aj katastrofické predstavy. Často zveličujú, majú nutkavé myšlienky nebezpečenstva, hrozby, znižujú si sebavedomie.

Vzniká u nich ANTICIPAČNÁ ÚZKOSŤ, ktorá má za dôsledok záujem vyhnúť sa situácii. Väčšinou v úzkostnej situácií má človek tendenciu utiecť, pritom si neoverí, či je jeho strach opodst

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Nadčasové hodiny a evidencia pracovného času A

Publikované: Aktualizované:

Čerpanie náhradného voľna počas letných dovoleniek A

Publikované: Aktualizované:

Práca nadčas a náhradné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Nárok na náhradné voľno N

Publikované:

Príplatky zamestnancom v sobotu N

Publikované:

Otázka:  V roku 2020 bude škola organizovať vzdelávania v soboty a so zamestnancami sme sa dohodli, že za školenie v sobotu dostanú náhradne voľno. Jedna hodina práce bude jednou hodinou náhradného voľna. Vzdelávanie bude trvať v sobotu od 8.00 hod. do 16.00 hod. Aké príplatky treba zaaplatiť zamestnancom za prácu v sobotu?