Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Inovačné impulzy a ich implementácia v edukácii - konferencia s panelovou diskusiou

Kategória: Výzvy

Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pozýva na konferenciu s panelovou diskusiou. Konferencia sa uskutoční 5. júna 2018 v Banskej Bystrici. 

Konferencia sa uskutoční sa pod zátitou dekana Pedagogickej fakulty UMB doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. a riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD.

Cieľom konferencie je poskytnúť pedagógom – teoretikom i učiteľom z praxe, priestor na výmenu názorov a skúseností s uplatňovaním takých vzdelávacích tém a didaktických prostriedkov vo vyučovaní, ktoré prispievajú k všestrannému rozvoju edukantov v súlade s celospoločenskými potrebami a perspektívami vzdelávania v 21. storočí. 

Organizácia: Dopoludnia si účastníci vypočujú názory, návrhy a reporty inovačných skúseností význačných expertov a učiteľov z praxe, ktoré budú tvoriť bázu k popoludňajšej panelovej diskusii k načrtnutým témam.

Konferencie sa záujemcovia môžu zúčastniť  bez úhrady vložného.

Pozvánka v prílohe pod textom. 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev