Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Termín na podanie žiadostí 15. 04. 2021 (www.mirri.gov.sk).

Oprávnené aktivity - aktivity, ktorých obsahom sú nehospodárske činnosti (t.j. činnosti, ktoré nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis).

Zoznam oprávnených aktivít:

a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov

Príklad: Identifikácia lokálnych zdrojov a ich udržateľné využívanie miestnymi komunitami, napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom
miestnou komunitou.

b) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít

Príklad: Aktivity podporujúce rozvoj marginalizovaných komunít, napr. vzdelávanie nezamestnaných mladých Rómov, zlepšenie hygienickej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev