Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Komunita mladých - implementácia opatrení strategického dokumentu pre prácu s mládežou na miestnej úrovni

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu aktivít zameraných na implementáciu opatrení definovaných v strategickom dokumente pre prácu s mládežou na miestnej úrovni (3. fáza) ktoré sa opierajú o predchádzajúcu analýzu stavu a potrieb mládeže, a to aj prostredníctvom podpory mikroprojektov na miestnej úrovni. Uzávierka: 28. 2. 2020 (minedu.sk).

Cieľ výzvy

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na miestnej a regionálnej úrovni a reflektujú ciele a výzvy mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.1.

Oprávnení žiadatelia

  • obce, mestá alebo mestské časti s vlastnou samosprávou, ktoré majú vytvorený aktuálny strategický dokument pre oblasť mládeže schválený zastupi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev