Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Hlas mladých - podpora činností rozvíjajúcich zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na regionálnej úrovni

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe HLAS MLADÝCH. Výzva je zameraná na podporu činností, ktoré rozvíjajú zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na regionálnej úrovni. Uzávierka: 17. 2. 2020 (minedu.sk).

Cieľ

  • prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od na podporu činností, ktoré rozvíjajú zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na regionálnej úrovni.

Oprávnení žiadatelia

  • organizácie, ktoré v súčasnosti nie sú registrované v programe HLAS mladých na roky 2018 - 2020 a nepôsobia v regióne, v ktorom už pôsobí niektorá z organizácií registrovaných v programe HLAS mladých. Žiadatelia zároveň patria medzi subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň preukázateľne pôsobia v štruktúrach zastupujúcich záujmy mládeže, resp. uskutočňujú aktivi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev