Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Komunita mladých - zber údajov, ich analýza, tvorba strategického dokumentu na miestnej úrovni

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Programov pre mládež KOMUNITA MLADÝCH. Výzva sa zameriava na 1. a 2. fázu – zber údajov a ich analýza a tvorba strategického dokumentu na miestnej úrovni pre oblasť mládeže. Uzávierka: 28. 2. 2020 (minedu.sk).

Cieľ výzvy

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na miestnej a regionálnej úrovni a reflektujú ciele a výzvy mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.

Oprávnení žiadatelia

  • na základe § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou obce, mestá alebo mestské časti s vlastnou samosprávou, ktoré v čase podávania žiadosti nemajú vytvorenú koncepciu rozvoja práce s mládežou3 alebo iný strategický dokument pre oblasť mládeže. Žiadateľ sa zap
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev