Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Stážový program s Ábelom Ravaszom: Menšiny, sociálna inklúzia a regionálny rozvoj

Kategória: Výzvy

Inštitút Mateja Bela vyhlasuje tohtoročný stážový program, ktorý ponúka možnosť študentom a mladým profesionálom na zoznámenie sa s témami menšinových politík, sociálnej inklúzie a regionálneho rozvoja; výskumom a analytickou činnosťou v týchto oblastiach ako aj so širšími súvislosťami inklúzie na Slovensku.

Nástup: 27. jún 2022

Stážisti sa zúčastnia ôsmich prednášok špičkových odborníkov na rôzne podoblasti týchto tém, a postupne si zvolia jednu z tém pre svoju záverečnú prácu. Príprava na spracovanie ich záverečných prác prebehne v dielňach, terénna časť záverečnej práce sa uskutoční počas trojdňového výjazdu v regiónoch. Svoje záverečné práce dokončia účastníci programu v priebehu augusta, s možnosťou prípadného pokračovania na jeseň 2022 alebo aj dlhodobej spolupráce s Inštitútom Mateja Bela.

Hlásiť sa môžu študentky a študenti so záujmom o agendu integrácie, terénnu prácu, verejné a menšinové politiky a regionálny rozvoj. Program je prezenčný.

Od stážistov a stážistiek sa očakáva osobná prítomnosť na prednáškach a dielňach programu, a to nie menej ako trikrát týždenne. Tiež sa zúčastnia výjazdu do regiónov.

Témy záverečných prác budú vopred definované, a budú v súlade s výskumnými a pracovnými záujmami organizátorov. Je možná negociácia o samotných témach, primárnym cieľom je ale priama participácia účastníkov programu na aktivitách organizátorov.

Niektoré z možných tém:

  • Sekundárne spracovanie dát z Atlasu rómskych komunít 2019, Atlasu rozmanitosti Zamaguria a ďalších výskumných projektov IMB
  • Podpora terénnych aktivít a príprava happeningov v lokalitách Gemera
  • Príprava analytických podkladov pre iniciatívu Regionálny rozvoj teraz!
  • Príprava mediálnych výstupov
  • Výskum v oblasti aktivít terénnych pracovníkov v MRK
  • Príprava policy analýzy pre Skupinu priateľov menšín v NRSR

Zdroj a ďalšie informácie: https://growni.sk/jobs/institut-mateja-bela-bel-matyas-intezet-stazovy-program-s-abelom-ravaszom-2022-mensiny-socialna-inkluzia-a-regionalny-rozvoj?page=1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev