Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - ENVIROPROJEKT 2022 (10. 5.)

Kategória: Výzvy

Podpora cieľov, aktivít a celá realizácia projektu spracovaná pre témy tematických okruhov environmentálnej výchovy, ktoré si realizátor vyberie s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy. Konečný termín zaslania žiadosti: 10. 5. 2022 (minedu.sk/vyzva-enviroprojekt-2022).

Témy:

  • Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy - prevencia povodní a sucha, dažďové záhrady, zelené steny téma
  • Prechod na obehové hospodárstvo - predchádzanie vzniku odpadu, udržateľná spotreba téma
  • Zdravý vzduch, zdravá mobilita - do školy bezpečne a ekologicky téma
  • Prírodné a kultúrne dedičstvo v okolí školy

Oprávnení žiadatelia

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk