Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

VZOR - Zápisnica o prerokovaní protokolu - jazykové kurzy

Publikované: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom je VZOR zápisnice o prerokovaní protokolu podľa § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe k organizácii jazykových kurzov.

Kontrolu vykonávajú pracovníci kontrolného orgánu na základe písomného poverenia vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného zástupcu. Bez písomného poverenia nevznikne pracovníkom kontroly oprávnenie na vykonanie kontroly. Pracovníci kontroly musia spĺňať na jej výkon odborné predpoklady a podmienky na overovanie ich odbornej spôsobilosti.

Vzájomné vzťahy orgánov kontroly pri výkone kon

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.