Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

3. ročník súťaže - Výzva pre nápady a ocenenia „IMAGINE” - pre SŠ (28. 2.)

Kategória: Výzvy

S cieľom prispieť k zvýšeniu informovanosti študentov stredných škôl z krajín Stredoeurópskej iniciatívy (CEI) a oblasti Jadranského Iónskeho mora (AII) o Agende OSN 2030 a jej 17 cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs) prostredníctvom vzdelávacieho procesu, bola vypracovaná výzva “Aktívni mladí občania pre trvalo udržateľný rozvoj”. Zasielanie nápadov - v termíne od 15. do 28. februára 2023 (minedu.sk).

Ide o stimuláciu zapojenia mládeže z 19 krajín oboch regiónov CEI, ako aj AII v rámci Agendy OSN 2030  pre trvalo udržateľný rozvoj. Cieľom uvedenej iniciatívy je zvýšiť informovanosť študentov stredných škôl z krajín SEI a AII o Agende OSN 2030 a jej 17 cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs) prostredníctvom vzdelávacieho procesu a participáciou na tejto výzve s cieľom prispieť k implementácii na miestnej úrovni.

Zámerom 3. ročníka výzvy je získať nápady od študentov stredných škôl, ktoré spadajú do jednej alebo aj viacerých dimenzií Agendy 2030: sociálna, ekonomická a environmentálna udržateľnosť.

Výzva je otvorená pre verejné a súkromné stredné školy so sídlom a registráciou v členskom štáte CEI/AII – veková kategória od 14 do 19 rokov.

 

Víťazné môžu byť len 3 “nápady”.

 

Odmena - 15 000 EUR pre každý z troch najlepších nápadov

Všetky dostupné informácie sú na webovej stránke: https://www.cei.int/news/9512/3rd-edition-of-call-for-ideas-and-award-competition-imagine-active-young-citizens-for-sustainable

Zdroj: https://www.minedu.sk/3-rocnik-sutaze-vyzva-pre-napady-a-ocenenia-imagine/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev