Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2013 Vydanie 8/2013

Význam portfólia žiaka pri vnímaní cieľov vzdelávania

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Rubrika: Vzdelávanie

Problém samostatného a uvedomelého stanovenia cieľov je v dnešnej dobe stále aktuálny. Hlavným vektorom dospievania sa stáva samostatnosť ako zodpovedné a iniciatívne správanie vykonávané vlastnými silami. Bez zmeny prístupu v systéme stanovenia cieľov a ich hodnotenia v podmienkach rozvoja vzdelávania nie je možné ich dosiahnutie. Jedným zo súčasných trendov v oblasti hodnotenia študentov a stanovania cieľov je zavedenie tzv. portfólia ako nástroja pre dlhodobé zhromažďovanie informácií o výsledkoch, postupoch učenia a ďalších charakteristikách súvisiacich so vzdelávaním konkrétneho žiaka. V príspevku budeme venovať pozornosť úlohe žiackeho portfólia pri stanovení a pochopení cieľov vzdelávania.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

  • Kvalita života žiaka v škole

    Publikované: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

    Zrejme neuvedieme nič nové, ak pripomenieme, že v súvislosti s rastúcimi požiadavkami na vzdelávanie, a teda aj na vedomosti žiakov, sa v literatúre najčastejšie analyzujú a riešia otázky obsahu vzdelávania, uplatňovanie nových metód, foriem a koncepcií vzdelávania, zavádzanie informačných a komunikačných technológií do vyučovania a pod. Pojmy inovácia, modernizácia, racionalizácia, efektívnosť, optimalizácia a viaceré ďalšie sa stali súčasťou pedagogickej a didaktickej terminológie.

  • Voľnočasové aktivity žiakov v prieskume HBSC

    Publikované: Autor/i: redakcia

    Pri porovnávaní záverov z prieskumu HBSC realizovaného v roku 2009/2010 došlo k štatisticky výnamnému poklesu spokojnosti so školou u 13-ročných chlapcov a 15-ročných dievčat, s výnimkou 15-ročných chlapcov, kde bol zaznamenaný nárast, nie však štatisticky významný. Najvýraznejšia zmena prežívania stresu v školách bola zaznamenaná u 15-ročných dievčat, kde možno pozorovať nárast z 15 % na 24 %. V oblasti školského výkonu možno pozorovať významný nárast u 13-ročných dievčat, 13-ročných chlapcov a 15-ročných chlapcov. Zistil sa aj celkový pokles výskytu neospravedlnených absencií v škole, štatisticky významný u 13-ročných žiakov a 15-roč- ných dievčat. V redakcii sme sa bližšie pozreli na voľnočasové aktivity. 

Súvisiace právne predpisy a komentáre

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk