Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

redakcia

Počet článkov autora: 39

Vedecká noc 2015 v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Predstavujeme Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

13. novembra 2015 privítali žiaci a učitelia v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi účastníkov 4. ročníka podujatia Vedecká noc 2015. Nadviazali tak v tejto školskej akcii na úspechy minulých rokov.

Príspevky v diskusii: 0

Otvorenosť ako dôležitý prvok zmeny

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní kultúry školy zohráva jej manažment. Zdravá klíma je predpokladom dobrej kvality vzťahov. V letnom dvojčísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame témy, ktoré súvisia s odovzdávaním kompetencií, prácou sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa. 

Príspevky v diskusii: 0

Správne rozhodnutia v správnom čase

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Vzťah k povinnostiam, zvnútornené hodnoty, zmysel pre spravodlivosť, tendencia spoliehať sa na vlastný úsudok, ale aj schopnosť predvídania správania a reagovania na podnety iných majú vplyv na naše reakcie. Rozhodnutia prichádzajúce po zrelej úvahe prinášajú úspech. Pomôcť riaditeľom škôl a školských zariadení môžu správne informácie v správnom čase. V piatom čísle odborného časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy zamerané na manažment, vzdelávanie, ľudské zdroje, prevenciu, kultúru školy aj súčasné trendy.

Príspevky v diskusii: 0

Žiak duálneho vzdelávania má väčšie šance byť v kontakte s reálnym svetom

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Rozhovor Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Mgr. Milan Kuzma, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Je projektovým manažérom Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Študoval sociológiu a 15 rokov pôsobil v nadnárodnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Je tajomníkom Rady zamestnávateľov pre Systém duálneho vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Všímavosť človeka posilňuje

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Udržať si vnútornú rovnováhu v náročnej pozícii, akou riadenie školy bezpochyby je, by malo byť pre manažment školy kľúčové. Pre riaditeľov škôl je dôležité spolu s prijatím funkcie pripraviť sa na prekonávanie prekážok, ktoré sa stanú súčasťou ich každodennej praxe. Pozitívna skúsenosť s výsledkom rozhodovania, vyriešeným konfliktom môže urobiť riaditeľa školy skúsenejšieho a schopnejšieho čeliť ďalším nečakaným výzvam.

Príspevky v diskusii: 0

Správne informácie, ustálené názory a postoje

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Ustálené názory a postoje dávajú riaditeľovi školy pocit bezpečia. K ich ukotveniu potrebujeme spoľahlivé informácie z rôznych oblastí riadenia – z legislatívy, financovania, z oblasti prevencie, manažovania ľudských zdrojov, hodnotenia, ako aj súčasných trendov v oblasti výchovy a vzdelávania. V treťom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame ďalšie zaujímavé témy.

Príspevky v diskusii: 0

Prevencia, integrácia, komunikácia a smerovanie ku kvalite školy

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní etického prostredia školy zohráva jej manažment. Úroveň vnímania citlivosti kultúry a zdravej klímy, ktorá je predpokladom dobrej kvality vzťahov, zohráva v dlhodobých víziách školy a v ich napĺňaní zásadné miesto. Téme manažovania školy z hľadiska financovania, prevencie, ľudských zdrojov, súčasných trendov sme sa venovali aj v druhom čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Knižné tituly uplynulého roka

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Manažovanie škôl a školských zariadení prináša v praxi mnohé situácie, na ktoré vedúci pedagogickí zamestnanci hľadajú spoľahlivé odpovede. V minulom roku sme vám ich ponúkli v časopise Manažment školy v praxi, na webovom portáli www.direktor.sk, ale aj prostredníctvom nových knižných titulov z kategórie odborných publikácií.

Príspevky v diskusii: 0

„Manažment školy v praxi“ v roku 2018

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

Rok 2018 sa onedlho zavŕši. Časopis Manažment školy v praxi, ale aj školský portál DIREKTOR, vám aj v doznievajúcom roku opäť pravidelne ponúkol aktuálne a zaujímavé čítanie k problematike regionálneho školstva na Slovensku.

Príspevky v diskusii: 0

Tajomstvom šťastia je flow

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Rozhovor Vydanie: 12/2017 Ročník: 2017

Rozhovor s Bellou Bagdi, predsedníčkou nadácie Svet je s tebou lepší a motivátorkou programu vyučovania šťastia v Maďarskej republike

Vyučovacie hodiny šťastia v Maďarskej republike na základe výskumov Martina Seligmana, otca pozitívnej psychológie a profesorky Psychologického inštitútu z Kalifornie Sonji Lyubomirskej odštartovala Bella Bagdi, predsedníčka nadácie Svet je s tebou lepší, motivátorka programu vyučovania šťastia v Maďarskej republike. Program na základe prísnych metodických a výskumných výsledkov pozostáva z 10 postupne na seba viazaných tém pre deti materských, základných a stredných škôl, ktoré postupne oboznamujú deti s rôznymi zložkami a podmienkami šťastia.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk