Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

redakcia

Počet článkov autora: 46

Vedecká noc 2015 v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Predstavujeme Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

13. novembra 2015 privítali žiaci a učitelia v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi účastníkov 4. ročníka podujatia Vedecká noc 2015. Nadviazali tak v tejto školskej akcii na úspechy minulých rokov.

Príspevky v diskusii: 0

Nový rok ako výzva

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

S príchodom nového roka si kladieme novoročné predsavzatia. Tie v našej v redakcii reflektujú potreby manažmentu škôl a školských zariadení v praxi, snažia sa vnímať aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkať kvalitné príspevky skúsených odborníkov v oblastiach legislatívy, vzdelávania, kultúry školy, financovania, prevencie, histórie školstva, súčasných trendov výchovy a vzdelávania, aj riadenia ľudských zdrojov. Našim záujmom je dopriať vám spoľahlivé informácie, nadhľad, motivovať vás, inšpirovať. Aktuálne príspevky ponúkame aj v 1. čísle Manažmentu školy v praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Kritické rozhovory ako výzva

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Kritické rozhovory sú v práci lídrov škôl realitou. Mať sociálnu kompetenciu na ich zvládanie sa ukazuje byť východiskom pre riešenie problémov.

Príspevky v diskusii: 0

Komunikácia a spolupráca

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

Komunikácia a spolupráca – dve kľúčové slová, ktoré pomáhajú ľuďom nachádzať cestu k sebe, otvárajú dvere aj ku komplikovaným vzťahom. Vedieť sprostredkovať informácie kolegom tak, aby rezonovali v hlavách a stali sa zdrojom motivácie a inšpirácie, si žiada okrem pedagogickej múdrosti aj spoľahlivé informácie a odporúčania.

Príspevky v diskusii: 0

Rok 1989 a bratislavské fakulty – študentské hnutie (výskum)

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Aktuálne dianie Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

Spojenie termínov „rok 1989“ a „bratislavské univerzity“ sa spravidla viaže k revolučným udalostiam novembra či decembra. Študenti činní v kľúčových okamihoch našej histórie sa však neobjavili v novembri náhodne. Predchádzajúce mesiace či roky sa formovali ich názory a postoje, menili sa aj formy odolávania vtedajšiemu režimu.

Príspevky v diskusii: 0

Školy nemôžu dobiehať dobu a učitelia musia byť pripravení na inovácie

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Rozhovor Zo seriálu: Rozhovory Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

ROZHOVOR S Mgr. Silviou Oleníkovou

Vyštudovala UPJŠ v Prešove, učiteľstvo pre 1. – 4. ročník ZŠ. Neskôr si štúdium doplnila o predmet etická výchova a anglický jazyk. V praxi sa venovala overovaniu inovatívnych metód vo vyučovaní so zameraním na rozvoj vyššej úrovne myslenia dieťaťa a vytváranie pozitívneho, mozog podporujúceho prostredia pre učenie sa. Pôsobila ako učiteľka a dlhé roky ako riaditeľka ZŠ s MŠ v Poprade s autorským inovatívnym modelom, neskôr ako zriaďovateľka slovensko-anglického gymnázia a aj ako riaditeľka ZŠ s MŠ v Podolinci.

Príspevky v diskusii: 0

Kategórie a kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Informujeme Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Ponúkame prehľad kategórií a kariérových pozícií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a činnosti definované na kariérovej pozícii triedneho učiteľa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

Príspevky v diskusii: 0

Nový školský rok s aktuálnymi témami

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Nový školský rok zvykne byť spojený s predsavzatiami. Riaditeľ školy sa zhlboka nadýchne, pripraví sa na množstvo administratívnych úkonov, ktoré súvisia s manažovaním školy, školského zariadenia. Jeho úloha však nekončí pri riešení personálnych otázok, študovaní novej legislatívy, pri pripravení rozpočtu, ani po zapracovaní dôležitých zmien do vnútorných školských dokumentov. Súčasťou jeho práce je aj kvalitné manažovanie ľudských zdrojov. Myslieť musí aj v rovine prevencie pred výskytom sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Príspevky v diskusii: 0

Otvorenosť ako dôležitý prvok zmeny

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní kultúry školy zohráva jej manažment. Zdravá klíma je predpokladom dobrej kvality vzťahov. V letnom dvojčísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame témy, ktoré súvisia s odovzdávaním kompetencií, prácou sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa. 

Príspevky v diskusii: 0

Žiak duálneho vzdelávania má väčšie šance byť v kontakte s reálnym svetom

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Rozhovor Zo seriálu: Rozhovory Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Mgr. Milan Kuzma, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Je projektovým manažérom Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Študoval sociológiu a 15 rokov pôsobil v nadnárodnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Je tajomníkom Rady zamestnávateľov pre Systém duálneho vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk