Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i redakcia

Počet článkov autora: 59


Vedecká noc 2015 v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi

13. novembra 2015 privítali žiaci a učitelia v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi účastníkov 4. ročníka podujatia Vedecká noc 2015. Nadviazali tak v tejto školskej akcii na úspechy minulých rokov.

Chvíle lepšie ako tie najlepšie...

„Nuž,“ povedal Macko Pú, „to, čo mám najradšej, je ...“ A tu sa musel zastaviť a popremýšľať. Pretože aj keď jedenie medu bola veľmi dobrá vec, chvíľa pred tým, ako ho začal jesť, bola ešte lepšia, no nevedel prísť na to, ako sa volá." Z rozprávky...

Priestor medzi podnetom a reakciou

„Medzi podnetom a reakciou existuje priestor...V tom priestore je naša moc, zvoliť si svoju odpoveď. V našej reakcii spočíva náš rast a sloboda.“ Viktor Frankl Otázky, ktoré si v dnešnej dobe kladieme, hľadajú odpovede kompetentných. Skúsenosť nás...

Zhlboka dýchať ...

„Viem, čo musím urobiť teraz. Musím aj naďalej zhlboka dýchať, pretože zajtra opäť vyjde slnko. Kto vie, čo môže príliv priniesť?!“Tom Hanks vo filme Stroskotanec

Kritické myslenie ako naliehavosť doby

Na ceste k samostatnosti vyslovenia názoru, jeho prehodnotenia a pod silou racionálnych argumentov aj jeho možnej zmeny, zohrávajú vzdelávacie inštitúcie veľmi dôležitú úlohu. Formovanie kritického myslenia sa ukazuje ako naliehavé. Množstvo zdroj...

Redizajny v našom živote

Najväčšími nepriateľmi zmien v prostredí školy je falošný pocit sebauspokojenia smerujúci k stagnácii a klamný pocit naliehavosti prejavujúci sa v množstve nezmyselných aktivít oberajúcich učiteľov o silu na potrebné zmeny. V novom školskom roku b...

Individuálna múdrosť v nás

Parafrázujúc myšlienky Františka Koukolíka, keby sme individuálnu múdrosť prirovnali k stavebnici, mala by niekoľko súčastí. Prvou je prosociálne správanie. Z múdrych ľudí ide nefalšovaná vrelosť. Ďalej sú to znalosti. Múdri ľudia nie sú chodiace ...

Slovné hodnotenie v novelizovanom školskom zákone

Zákonom č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizuje aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o z...

Riaditeľ by mal krízové situácie zvládať s rozvahou

Mgr. Zuzana Šimková, riaditeľka ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave  Vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, pedagogickú fakultu, študijný odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. Pôsobila ako učiteľka primárneho vzdelávania v základn...

Editoriál - Kľúčová úloha zdravej komunikácie

V súčasnej situácii, ktorú nám priniesli mimoriadne opatrenia, bude zdravá komunikácia zohrávať kľúčovú úlohu. V diskusiách s kolegami sa budeme zamýšľať nad tým, ako možno spracovať zmeny v súčasnosti, čo nás neminie, ako situáciu vnímajú naši bl...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály