Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Komisia na prešetrenie sťažnosti

Publikované: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

V škole máme zamestnancami schválenú a podpísanú smernicu na prešetrovanie sťažností. Podľa smernice riaditeľ školy po opakovanej sťažnosti na tú istú osobu (učiteľa) vymenuje komisiu na  prešetrenie sťažnosti. Mohol riaditeľ školy vymenovať komisiu aj z radov učiteľov (ide o ich kolegu)? Učitelia majú s tým problém, vraj nemajú právo prešetrovať sťažnosť na svojich kolegov. Ak nie, kto iný má možnosť alebo právo prešetrovať túto sťažnosť? Sťažnosť podali žiaci na učiteľa.

Na vašu otázku sa Vám odpoviem v dvoch rovinách a to právnej a mediačnej rovine.

V tej právnej rovine je súčasťou práce riaditeľa školy a školského zariadenia aj vybavovanie sťažností. Riaditeľ školy podľa metodického materiálu postupuje v tejto záležitosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Podľa tohto zákona o sťažnostiach musí riaditeľ postupovať pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo kontrole vybavenia sťažnosti. Vybavovanie sťažnosti si riaditeľ školy upraví vnútorným predpisom, ktorý na vašej škole správne máte. Dôležité je, aký postup pre vybavenie sťažnosti je voči pedagogickému zamestnancovi v ňom uvedený. Sťažnosť v zmysle § 12 uvedeného zákona nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti. Zákon nedefinuje, kto je oprávnený riešiť spor medzi žiakom a učiteľom. Mne však logicky vyplýva, že

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.