Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

KVALIFIKÁCIA – Školský digitálny koordinátor

Publikované: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch § 10 ods. 4 sa od školského digitálneho koordinátora, vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický/odborný zamestnanec. Na stránke https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/  sa píše: "Školským digitálnym koordinátorom sa môže stať pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z.Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia). Tento vzdelávací program bude prebiehať prezenčne a dištančne." Informácia o potrebe absolvovania uvedeného inovačného vzdelávania nie je ukotvená vo vyššie  uvedenom zákone. Moja otázka je, či učiteľ, ktorý spĺňa podmienky z § 10 a má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa + aprobáciu na predmet informatika, môže byť školským digitálnym koordinátorom bez absolvovania inovačného vzdelávania?

Výsledkom národného projektu NP edIT, v ktorom sa pilotovala pozícia školského digitálneho koordinátora, bolo, že MŠVVaŠ SR zaviedlo novú pozíciu -  školský digitálny koordinátor ako špecialista vo výchove a vzdelávaní v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (koordinátorov pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), aby sa stali inovačnou silou v školách, kde budú realizovať digitálnu transformáciu školy, vzdelávať svojich kolegov a uskutočňovať transformáciu školy.

Od 1. januára 2022 podľa § 19 písm. i) zákona č. 138/2019 Z. z. je školský digitálny koordinátor pedagogickým zamestnancom.

Podľa

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk