Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odbororvý zväz školstva - Stanovisko k zavedeniu 3 hodín telesnej výchovy

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Odborový zväz školstva listom oslovil prezidentku Slovenskej republiky, aby nepodpísala zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý NR SR dňa 16. mája 2023 schválila.

Uvedeným zákonom sa má zvýšiť počet hodín telesnej a športovej výchovy na základnej škole na najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne. Odborový zväz školstva upozorňuje, že aj napriek dobrému úmyslu predkladateľov je pre školy nevykonateľný a spôsobí závažný zásah do výchovno-vzdelávacej činnosti.

Zdroj a celé stanovisko: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stanovisko-k-navyseniu-hodin-telesnej-vychovy.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov