Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodické usmernenie - edukačné publikácie na školský rok 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023/2024.

Ministerstvo poskytne zo štátneho rozpočtu v roku 2023 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám a špeciálnym stredným školám príspevok na edukačné publikácie, ktorými sú učebnice, pracovné učebnice, pracovné zošity a učebné texty s vydanou platnou doložkou. Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR budú školy oprávnené obstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety. Výnimkou sú edukačné publikácie pre cudzie jazyky, ktoré základné školy, špeciálne základné školy a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom (pre 1. – 4. ročník) budú oprávnené nakupovať z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Odporúčaný postup pri obstarávaní edukačných publikácií na školský rok 2023/2024

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/26349.pdf a tu: https://www.minedu.sk/34603-sk/rok-2023/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov