Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Opatrenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 171/2023 Z. z. Mechanizmus určenia sumy stravného stanovuje zákon o cestovných náhradách (§ 8 ods. 1, z. č. 283/2002 Z. z). V januári 2023 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní hodnotu 107,0 %. To znamená, že ceny jedál vzrástli o 7 percent oproti základni, ktorá bola naposledy použitá na určenie sumy stravného. Znamená to, že bola splnená podmienka pre zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách v zmysle zákona.

Zvýšenie súm stravného pre pracovné cesty:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 eura na 7,30 eura,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 eura na 10,90 eura,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 15,30 eura na 16,40 eura.

Účelom návrhu opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk