Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NIVAM zverejní výzvu v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v najbližších dňoch zverejní výzvu v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3. Súčasťou výzvy budú tiež indikatívne kľúče pre jednotlivé pozície a online prihlasovací formulár pre materské, základné a stredné školy.

Národný projekt spája podporu pomáhajúcich profesií v školách (pedagogický asistent, školský podporný tím, pomocný vychovávateľ, rodičovský asistent, školský digitálny koordinátor) do jedného projektu a zjednocuje podmienky ich podpory. Pomáhajúce profesie sú do augusta 2023 podporované cez OPĽZ (prioritné osi č. 1, 5 a 8), ako aj cez Plán obnovy a odolnosti SR.  

Zdroj a ďalšie informácie: https://nivam.sk/v-najblizsich-dnoch-narodny-institut-vzdelavania-a-mladeze-zverejni-vyzvu-v-ramci-projektu-podpora-pomahajucich-profesii-3/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov