Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školský zákon - jeho zmena a doplnenie

Kategória: Aktuality Autor/i: slov-lex.sk

V Zbierke zákonov vyšli dva zákony, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 181/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Kompenzácia nákladov spojených s neúspešnosťou pri umiestnení detí do verejnej MŠ formou rodičovského príspevku

  • Schválené: 9. máj 2023
  • Účinnosť: 30. máj 2023
  • Prameň: Zbierky zákonov

Zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zavedenie právneho nároku na prijatie v materskej škole, zmena definície dieťaťa a žiaka so ŠVVP

Zdroj: aspi.sk a https://www.slov-lex.sk/domov


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov