Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nový štátny vzdelávací program je schválený

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil nový Štátny vzdelávací program, ktorý je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR.

Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa nového ŠVP od školského roku 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu.

Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania štátneho vzdelávacieho programu v školskom roku 2024/2025, bude otvorená na jeseň 2023. Do postupného zavádzania sa ma pridať ďalších 100 škôl. V roku 2025 by mala byť zapojená už tretina základných škôl na Slovensku. Celoplošne bude nový štátny vzdelávací program zavedený na všetkých školách od školského roka 2026/2027.

Zdroj a ďalšie informácie: https://vzdelavanie21.sk/ts-schvalenie-svp/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov