Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmeny v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania - stanovisko MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality

Zmeny v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania sú súčasťou stratégie optimalizácie štruktúry priamo riadených organizácií rezortu školstva a posilnenia systémov duálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

V kontexte optimalizácie priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR prechádza pod ŠIOV časť funkcionalít Národného ústavu celoživotného vzdelávania, ktorý je v procese rušenia. Ďalšia časť jeho funkcionalít prejde do štátneho aparátu ministerstva školstva v súvislosti s posilnením odboru celoživotného vzdelávania.

Novým riaditeľom ŠIOV-u sa stane pán Michal Němec, ktorý zastreší všetky oblasti činnosti ŠIOV. Má bohaté skúsenosti aj v oblasti tripartity, ktorá je kľúčovou pre rozvoj v oblasti vzdelávania. Ide o odborníka, ktorý pôsobil na riadiacich pozíciách štátnych inštitúcií, bol členom dozorných rád alebo predstavenstiev finančných inštitúcií a dôchodkových správcovských spoločností, a to v Českej republike, ako i na Slovensku. Svoje manažérske a odborné skúsenosti využíval tiež v ďalších inštitúciách pôsobiacich v oblasti dopravy, služieb a informačných technológií.     

Doterajší riaditeľ ŠIOV Michal Bartók bude naďalej pôsobiť v organizácii ako námestník pre celoživotné vzdelávanie, kde sa bude venovať ďalšiemu rozvoju agendy presunutej z NÚCŽV a využije svoje dlhoročné odborné skúsenosti, ako aj praktické zručnosti z oblasti riadenia.

Zdroj: http://www.minedu.sk/stanovisko-msvvas-sr-k-zmenam-v-siov/

 

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov